Privacy Policy

Informatie eigenaar website: 
De website www.profunctional.be is eigendom van: 

            bvba ProFunctional
            Boterstraat 73
            8800 ROESELARE
            BTW: BE0848.779.494

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de gebruiker van de website als de cliënt zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen. 
Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Voor meer informatie omtrent deze werkwijze, verwijzen wij naar onze cookie-policy. 
Indien u gebruik maakt van ons contactformulier, dan deelt u volgende identiteitsgegevens aan ons mee: 

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken. 

Het kan uiteraard altijd, dat u dergelijke informatie zelf heeft meegedeeld via het contactformulier. In dergelijk geval zullen wij dit met de meeste discretie en conform de geldende wetgeving behandelen.

Voorts hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. 

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming. Wij verwijzen voorts naar de specifieke website van de Gegevensbeschermingsautoriteitinzake jongeren en privacy.

 

Mocht u om een of andere reden overtuigd zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen via bovenstaande gegevens. 

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief; 
  • Om diensten te verstrekken;
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Wij analyseren ook uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. 

Voor bepaalde verrichtingen, doen wij beroep op derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijk geval sluiten wij met deze derden een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat uw gegevens minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid krijgen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan u sturen via bovenstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uw verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld. 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Verwijzingen naar andere websites 

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. 

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld.