Tips om maatwerk in uw ERP systeem te beperken

Eén van de redenen voor het falen van een ERP-implementatie is ondoordacht maatwerk. Ondoordacht maatwerk doet in eerste instantie het budget ontsporen en kan leiden tot dagen zelfs weken ontwikkeling zonder ooit het beoogde doel te bereiken. ​

Om het pad van maatwerk zoveel mogelijk te vermijden geven we graag volgende tips mee:

1. Erken dat maatwerk aan de basisconcepten geen goed idee is

Alvorens maar 1 letter te programmeren moet er steeds onderzocht worden of er geen andere oplossing mogelijk is.

Wanneer maatwerk onvermijdelijk is zorg ervoor dat alle aanpassingen aan de rand van het systeem gebeuren en sta nooit toe dat aanpassingen ingrijpen op de basisconcepten van het systeem. M.a.w. uitbreiden van de functionaliteit is ok, wijzigen van de werking niet. 

2. Goed projectmanagement​

Een goede opvolging van het project is de enige manier om erover te waken dat er niet meer maatwerk geïmplementeerd wordt dan strikt noodzakelijk. Zorg ervoor dat bij het implementeren van maatwerk de gewenste functionaliteit en uitwerking goed werd omschreven, zet deadlines en volg strikt op. 

​3. Change management

Verzoek tot maatwerk vloeit vaak voort uit gewoonte. "We deden het altijd zo."  Zorg ervoor dat veranderingen in uw organisatie als positief ervaren worden waardoor de angst voor verandering niet de bovenhand neemt bij het nemen van beslissingen. 

​4. Kennis en training

Investeer in training over de functionaliteiten van de standaardsoftware. Wanneer de key-users niet begrijpen hoe met standaard software zou kunnen gewerkt worden gaan ze vaak het pad inslaan van maatwerk. Een open dialoog met uw partner die de implementatie uitvoert is hierbij cruciaal. 

​5. Erken de risico's

Erken het feit dat maatwerk de standaard werking van de software kan ondermijnen. Daarnaast kan maatwerk het budget in het geval van een upgrade negatief beïnvloeden. 

Op zoek naar een klantgerichte ERP oplossing?